Συνελεύσεις – Συνεργασίες

Συνελεύσεις και συνεργασίες στις οποίες συμμετείχε η ομάδα.