Διαχειριστική Συνέλευση Κατάληψης Παραρτήματος

Η διαχειριστική συνέλευση παραρτήματος πραγματοποιείται κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 7 μ.μ